Zarządzenie nr 50/2008Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 14 listopada 2008w sprawie w sprawie: powołania Zespołu Roboczego d/spraw aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Boniewo w latach 2008-2013

Zarządzenie nr 50/2008
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 14 listopada 2008


w sprawie w sprawie: powołania Zespołu Roboczego d/spraw aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Boniewo w latach 2008-2013


  Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 50/08  Wójta Gminy Boniewo  z dnia 
  14 listopada  2008r
.
  w sprawie: powołania Zespołu  Roboczego d/spraw aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Boniewo w latach 2008-2013
 
 Na podstawie art.17 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej( Dz.U. Nr 64 poz.593 , z późn. zm. )
zarządza się co, następuje:
 
                                                                               § 1
 
Powołuje się Zespół Roboczy w następującym składzie osobowym:
 
L 1 Marek Klimkiewicz Wójt Gminy
2 Anna Kozłowska Sekretarz Gminy
3 Aleksandra Woźniak Skarbnik Gminy
4 Zdzisława Bywalska Inspektor ds. promocji gminy, inwestycji, dróg gminnych i ewidencji działalności gospodarczej
5 Zofia Boratyńska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
6 Marek Góreczny Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Boniewie, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Boniewo
7 Ewa Grochowina Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boniewie
8 Marek Dorabiała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym
9 Grzegorz Krzaczkowski Lekarz w Ośrodku Zdrowia Boniewo
10 Gabriela Majewska Przewodnicząca Stowarzyszenia Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie
11 Jadwiga Kryszkowska Członek Gminnej Rady Kobiet
12 Zbigniew Łuczak Przewodniczący Rady Gminy Boniewo
13 Radosław Falszewski Członek Rady Gminy Boniewo
14 Urszula Wójcińska Członek Rady Gminy Boniewo
15 Ireneusz Górski Członek Rady Gminy Boniewo
16 Henryka Wojasińska Przewodnicząca Gminnego Koła Związku Emerytów i Rencistów
17 Jan Wypijewski Prezes Gminnego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
18 Tomasz Wojciechowski Sołtys wsi Otmianowo
 
 
 
                                                                        §   2
 
Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 1/2008 z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie  powołania Zespołu  Roboczego d/spraw aktualizacji Strategii Problemów Społecznych na terenie gminy Boniewo w latach 2007-2013
 
                 §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 listopada 2008, 10:27:29)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (24 listopada 2008, 10:39:04)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6021