Zarządzenie nr 39/08Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 24 września 2008w sprawie W sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 39/08
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 24 września 2008


w sprawie W sprawie powołania Komisji przetargowej

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  39/2008
z dnia 24 września 2008 roku
  WÓJTA  GMINY  BONIEWO
 
W sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy  2008/2009”
 
Zgodnie z art. 19 ust.2   i  art. 21 ust.1,2 i 3 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku /tekst jednolity Dz.U. Z 2007 r. Nr 233, poz.1655 / 
powołuję Komisje przetargową w składzie:
 
1      ZDZISŁAWA  BYWALSKA – Przewodnicząca
2       ANNA  KACZMAREK – Sekretarz
3       ANNA  KOZŁOWSKA  - Członek
4       ALEKSANDRA  WOŹNIAK – Członek
 
 
 Komisja rozpocznie prace z dniem  25.09.2008 roku.
                

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 września 2008, 08:19:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5773