Zarządzenie nr 31/08Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 30 lipca 2008w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : na wykonanie ujęcia wód wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem Nr 4 w miejscowości Osiecz Mały.

Zarządzenie nr 31/08
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 30 lipca 2008


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : na wykonanie ujęcia wód wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem Nr 4 w miejscowości Osiecz Mały.

ZARZĄDZENIE NR  31/08 z dnia 30 lipca 2008 r. WÓJT GMINY BONIEWO
W sprawie  powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania     o udzielenie zamówienia publicznego : na wykonanie ujęcia wód wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem  Nr 4  w miejscowości Osiecz Mały.
 
 
Zgodnie  z art. 19 pkt. 1 art. 21 pkt. 1,2,3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U.z 2007 r Nr 233 poz. 1655 z poźn. zmianami ) powołuje komisję przetargową w następującym składzie :
 
1 . ANNA GRUNT                                                                     Przewodnicząca
2.  RENATA PAWŁOWSKA                                                    Sekretarz
3. ALEKSANDRA WOŹNIAK                                                 Członek
 
 Komisja rozpocznie prace z dniem 31.07.2008 r.
 
Szczegółowe zadania Komisji  zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej
stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
 
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 września 2008, 12:07:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5791