Zarządzenie nr 36/08Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 8 września 2008w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zarządzenie nr 36/08
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 8 września 2008


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

ZARZĄDZENIE NR 36/2008 z dnia  8 września  2008 roku Wójta Gminy Boniewo

 
W sprawie powołania  komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 233,poz.1655) powołuję komisję przetargową 
 
 
 
§ 1
 
Celem przeprowadzenia oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert „Zakup pojazdu osobowego, 9-cio miejscowego przeznaczonego do przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Boniewo”.
 
Powołuję komisję w składzie:
 
Zdzisława Bywalska- przewodnicząca
Anna Kozłowska – sekretarz
Grażyna Kwiatkowska – członek
 
 
§  2
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem 12 września  2008 roku
 
 
§ 3
 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo  przyjęty oraz  w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Boniewo.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Wójt Gminy Boniewo
mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 września 2008, 11:19:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5911