Zarządzenie nr 33/08Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 8 sierpnia 2008w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Boniewo II-etap

Zarządzenie nr 33/08
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 8 sierpnia 2008


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Boniewo II-etap

ZARZĄDZENIE NR  33/08 z dnia 8 sierpnia 2008 r. Wójta gminy Boniewo
 
W sprawie  powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania      o udzielenie zamówienia publicznego :
na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Boniewo II-etap
 
Zgodnie  z art. 19 pkt. 1 art. 21 pkt. 1,2,3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U.z 2007 r Nr 233 poz. 1655 z poźn. zmianami ) powołuje komisję przetargową w następującym składzie :
 
1 . ZDZISŁAWA  BYWALSKA                                               Przewodnicząca
2.  ANNA GRUNT                                                                    Sekretarz
3. ALEKSANDRA WOŹNIAK                                                Członek
 
 Komisja rozpocznie prace z dniem 11.08.2008 r.
 
Szczegółowe zadania Komisji  zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej
stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
  Wójt Gminy
mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 września 2008, 11:16:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5846