Zarządzenie nr 34/2008Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 22 sierpnia 2008w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zarządzenie nr 34/2008
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 22 sierpnia 2008


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

ZARZĄDZENIE NR 34/2008
z dnia 22 sierpnia 2008 roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 19 ust.2 i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 233,poz.1655, z późn) powołuję komisje przetargowe w następującym składzie:

§ 1

Celem przeprowadzenia oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Boniewo w roku szkolnym 2008/2009”.

Powołuję komisję w składzie:

1. Zdzisława Bywalska- przewodnicząca
Zofia Boratyńska – sekretarz
Anna Kozłowska – członek
Aleksandra Woźniak – członek

§ 2
Komisja rozpocznie prace z dniem 25 sierpnia 2008 roku


§ 3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Boniewo.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
mgr inż. Marek Klimiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 sierpnia 2008, 10:55:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6084