Zarządzenie nr 3/2023Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 31 stycznia 2023w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez ich rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą {

Zarządzenie nr 3/2023
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 31 stycznia 2023


w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez ich rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą {

Zarządzenie Nr 3/2023Wójta Gminy Boniewo z dnia 31 stycznia 2023 r.w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez ich rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą Zarządzenie-1.pdf (128kB) pdf

Załączniki załącznik nr 1 do zarządzenia (wniosek o zwrot kosztów dowozu)-1.docx (45kB) word Umowa - załącznik nr 2 do zarządzenia-1-1.pdf (154kB) pdf Umowa (bilety) - załącznik nr 3 do zarządzenia-3-2.pdf (435kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 lutego 2023, 10:41:50)
Podmiot udostępniający: urząd gminy Boniewo

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386