Zarządzenie nr 29/2008Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 21 lipca 2008w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 29/2008
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 21 lipca 2008


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE NR 29/2008
z dnia 21 lipca 2008 roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 19 ust.2 i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ) powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

§ 1


1. Do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert
„Usługi transportowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2008/2009
powołuję komisję przetargową w składzie:

a/ Zdzisława Bywalska – przewodnicząca,
b/ Aleksandra Woźniak - sekretarz
c/ Grażyna Kwiatkowska - członek
Komisja rozpocznie prace z dniem 24 lipca 2008 roku.

2.Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 2

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 21/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Marek Klimkiewicz
metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 lipca 2008, 11:54:29)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (13 sierpnia 2008, 10:21:52)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5888