Zarządzenie nr 28/2008Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 21 lipca 2008w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowę drogi gminnej Bierzyn-Arciszewo-Osiecz Wielki CPV 45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg,CPV- 45.23.31.40-2 Roboty drogowe

Zarządzenie nr 28/2008
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 21 lipca 2008


w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowę drogi gminnej Bierzyn-Arciszewo-Osiecz Wielki CPV 45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg,CPV- 45.23.31.40-2 Roboty drogowe

ZARZĄDZENIE NR 28/2008
z dnia 21 lipca 2008 roku
w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn.
„Przebudowę drogi gminnej Bierzyn-Arciszewo-Osiecz Wielki
CPV 45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg,
CPV- 45.23.31.40-2 Roboty drogowe

Na podstawie par. 13 ust.6 umowy Nr TIiRG-341-1/8/08 zawartej w dniu 6 maja 2008 roku pomiędzy Gminą Boniewo, a Przedsiębiorstwem Drogowym LAMBDAR sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 6 .


§ 1

powołuje komisję w składzie :

1. Zdzisława Bywalska
2. Aleksandra Woźniak
3. Renata Pawłowska
§ 2

Komisja rozpocznie prace w dniu 25 lipca 2008 roku.

§ 3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Boniewo.

§ 4

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 22/2008 z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn.
„Przebudowa drogi gminnej Bierzyn-Arciszewo-Osiecz Wielki CPV 45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg, CPV- 45.23.31.40-2 Roboty drogowe

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
mgr Marek Klimkiewicz


metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 lipca 2008, 11:52:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6148