Zarządzenie nr 27/2008Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 21 lipca 2008w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Janowo „( CPV 45.23.31.40-2 roboty drogowe )

Zarządzenie nr 27/2008
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 21 lipca 2008


w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Janowo „( CPV 45.23.31.40-2 roboty drogowe )

ZARZĄDZENIE NR 27/2008
z dnia 21 lipca 2008 roku.
w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn.
„Przebudowa drogi gminnej we wsi Janowo „ ( CPV 45.23.31.40-2 roboty drogowe )

Na podstawie par. 13 ust.6 umowy Nr TIiRG-341-2/9/08 zawartej w dniu 6 maja 2008 roku pomiędzy Gminą Boniewo, a Panem Markiem Smorczyńskim zamieszkałym 88-300 Mogilno ul. Lipowa 2, prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną jako Zakład Usług Drogowych Smorczyński Marek, Olsza 3, 88-300 Mogilno.


§ 1

powołuje komisję w składzie :

1. Zdzisława Bywalska
2. Aleksandra Woźniak
3. Renata Pawłowska

§ 2

Komisja rozpocznie prace w dniu 23 lipca 2008 roku.

§ 3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Boniewo.

§ 4

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 15/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Janowo „ ( CPV 45.23.31.40-2 roboty drogowe ).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 lipca 2008, 11:50:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5796