Zarządzenie nr 21/2008Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 9 lipca 2008w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zarządzenie nr 21/2008
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 9 lipca 2008


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

ZARZĄDZENIE NR 21/2008
z dnia 9 lipca 2008 roku
WÓJTA GMINY BONIEWO


W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 19 ust.2 i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ) powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

§ 1


Do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert
„Usługi transportowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2008/2009
powołuję komisję przetargową w składzie:

Zdzisława Bywalska – przewodnicząca,
Anna Grunt– sekretarz
Anna Kozłowska- członek
Komisja rozpocznie prace z dniem 9 lipca 2008 roku.


Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..

Wójt Gminy
mgr Marek Klimkiewiczmetryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 lipca 2008, 14:27:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4340