Zarządzenie nr 18/2008Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 2 lipca 2008w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grójec – Sułkówek długości 2 000 mb.

Zarządzenie nr 18/2008
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 2 lipca 2008


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grójec – Sułkówek długości 2 000 mb.


ZARZĄDZENIE NR 18/08
z dnia 2 lipca 2008 r.
WÓJT GMINY BONIEWO

W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :
na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grójec – Sułkówek długości 2 000 mb.
Zgodnie z art. 19 pkt. 1 art. 21 pkt. 1,2,3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U.z 2007 r Nr 233 poz. 1655 z poźn. zmianami ) powołuje komisję przetargową w następującym składzie :

1 .ZDZISŁAWA BYWALSKA Przewodnicząca
2. ANNA GRUNT Sekretarz
3. ALEKSANDRA WOŹNIAK Członek

Komisja rozpocznie prace z dniem 1.07.2008 r.

Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej
stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.Wójt Gminy
mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 lipca 2008, 09:03:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4403