Zarządzenie nr 59/2021Wójta Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczz dnia 27 grudnia 2021w sprawie w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie nr 59/2021
Wójta Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 27 grudnia 2021


w sprawie w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 59/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U.z 2021 roku poz. 1372 z póżn zmianami/ oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U z 2021 roku poz. 305 z późn. zm./ Zarządzenie.59.2021.2021-12-27.pdf (542kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 grudnia 2021, 20:38:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Boniewo

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1090