Zarządzenie nr 58/2021Wójta Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczz dnia 14 grudnia 2021w sprawie Na podstawie podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 z póżn zmianami/ oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 roku z poźn. zm/ oraz § 14 ust. 2 Uchwały Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021 ze zmianami

Zarządzenie nr 58/2021
Wójta Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 14 grudnia 2021


w sprawie Na podstawie podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 z póżn zmianami/ oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 roku z poźn. zm/ oraz § 14 ust. 2 Uchwały Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021 ze zmianami

ZARZĄDZENIE NR 58/2021
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 z póżn zmianami/ oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 roku z poźn. zm/ oraz § 14 ust. 2 Uchwały Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021 ze zmianami Zarządzenie.58.2021.2021-12-14.pdf (955kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 grudnia 2021, 20:34:58)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Boniewo

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 893