Zarządzenie nr 8/2008Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 30 kwietnia 2008w sprawie w sprawie powołania zastępcy Wójta

Zarządzenie nr 8/2008
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 30 kwietnia 2008


w sprawie w sprawie powołania zastępcy Wójta

Zarządzenie Nr 8/2008
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 30 kwietnia 2008r.

w sprawie powołania zastępcy Wójta

Na podstawie art. 26a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 maja 2008 roku na stanowisko Zastępcy Wójta
Gminy Boniewo powołuję Panią Annę Kozłowską.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.


Wójt Gminy
mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 maja 2008, 14:11:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3886