Zarządzenie nr 42/2021Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 19 października 2021w sprawie konsultacji mieszkańcami sołectw Gminy Boniewo : Lubomin Rządowy, Grójczyk i Sieroszewo w sprawie dokonania zmiany rodzaju miejscowości

Zarządzenie nr 42/2021
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 19 października 2021


w sprawie konsultacji mieszkańcami sołectw Gminy Boniewo : Lubomin Rządowy, Grójczyk i Sieroszewo w sprawie dokonania zmiany rodzaju miejscowości


Zarządzenie Nr 42/2021
Wójta Gminy Boniewo z dnia 19 października 2021 r.
 
 
  Na podstawie  §3 ust.1 , §4, 5, 6 i 7 Uchwały Nr XVIII/132/17 Rady Gminy Boniewo z dnia    13 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przez Radę Gminy Boniewo oraz Wójta Gminy Boniewo konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Boniewo( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz. 776 ) zarządzam, co następuje:
 
§1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectw Gminy Boniewo : Lubomin Rządowy,  Grójczyk i Sieroszewo w sprawie dokonania zmiany rodzaju miejscowości zarządzenie 42.pdf (196kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 października 2021, 09:32:13)
Podmiot udostępniający: urząd gminy Boniewo

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 883