Zarządzenie nr 7/2008Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 25 kwietnia 2008w sprawie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 7/2008
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 25 kwietnia 2008


w sprawie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 7 /2008
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 25 kwietnia 2008 roku

w sprawie powołania komisji do spraw naboru na stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:


§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - informatyka / w wymiarze ½ etatu / w Urzędzie Gminy w Boniewie w składzie jak niżej:


1. Marek Klimkiewicz Przewodniczący Komisji
2. Anna Kozłowska Zastępca Przewodniczącego
3. Tomasz Nieznański Członek Komisji
4. Anna Kaczmarek Sekretarz Komisji


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy
mgr inż. Marek Klimkiewiczmetryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 kwietnia 2008, 14:00:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4163