Zarządzenie nr 21/2021Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 22 czerwca 2021w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 21/2021
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 22 czerwca 2021


w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


ZARZĄDZENIE NR 21/2021
z 22 czerwca   2021 roku 
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
W sprawie powołania  komisji  celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
1.      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żurawice
2.      Przebudowa drogi gminnej Lubomin Rządowy-Grójec-Arciszewo 191142C

 
Zgodnie z art. 55 ust.1,2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych   z 11 września 2019  roku  ( Dz. U. z 2019 poz. 2019  ze zm.)  powołuję komisję w składzie :
 
 
§ 1
 
 
1.Zdzisława Bywalska         - przewodnicząca
2. Paulina Mendelak              -  sekretarz
3.  Anna Kozłowska             - członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  23 czerwca   2021 roku
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
 
 
  ZARZĄDZENIE NR 21docx.pdf (248kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 czerwca 2021, 09:24:02)
Podmiot udostępniający: urząd gminy Boniewo

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 689