Zarządzenie nr 16/2021Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 13 maja 2021w sprawie W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Wykonanie usługi cateringowej dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu w miejscowości Boniewo

Zarządzenie nr 16/2021
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 13 maja 2021


w sprawie W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Wykonanie usługi cateringowej dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu w miejscowości Boniewo

ZARZĄDZENIE NR 16/2021  z dnia 13 maja 2021 roku WÓJTA GMINY BONIEWO

W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Wykonanie usługi cateringowej dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu w miejscowości Boniewo

Zgodnie z art. 55 ust.1,2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 roku ( Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) powołuję komisję w składzie :

§ 1
1.Zdzisława Bywalska - przewodnicząca
2. Anna Kozłowska - sekretarz
3. Anna Maciejewska - członek

Komisja rozpocznie prace z dniem 14 maja 2021 roku

§ 2 Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia  ZARZĄDZENIE NR 16.pdf (249kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 maja 2021, 09:50:09)
Podmiot udostępniający: urząd gminy Boniewo

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308