Zarządzenie nr 29/2020Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 25 sierpnia 2020w sprawie W sprawie zatwierdzenia regulaminu Klubu Seniora w Osieczu Małym

Zarządzenie nr 29/2020
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 25 sierpnia 2020


w sprawie W sprawie zatwierdzenia regulaminu Klubu Seniora w Osieczu Małym


ZARZĄDZENIE NR 29/2020
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
WÓJTA GMINY BONIEWO  
 
W sprawie zatwierdzenia  regulaminu Klubu Seniora w Osieczu Małym
 
 
Zgodnie z art. 30 ust.2 pkt 3  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym        (Dz.U.2020 poz. 713 ze zm.)
 
 
§ 1
 
Zatwierdzam regulamin korzystania z Klubu Seniora w Osieczu Małym  stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia
 
§ 2
 
 
Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Boniewo
 
 
§ 3
 
Zrzędzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
 
 
 
  REGULAMIN KLUBU SENIORA działającego w ramach projektu.docx (52kB) word
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 marca 2021, 08:27:07)
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Boniewo

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1429