Zarządzenie nr 2/2021Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 14 stycznia 2021w sprawie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Boniewo.

Zarządzenie nr 2/2021
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 14 stycznia 2021


w sprawie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Boniewo.


Zarządzenie Nr 2/2021
z dnia 14 stycznia  2021 roku
Wójta  Gminy  Boniewo
 
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Boniewo

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie brutto dla kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Boniewo :
1) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie.
§ 2. Ustala się dla kierownika jednostki organizacyjnej wymienionego w § 1:
1)      maksymalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego,
2)      maksymalną stawkę dodatku funkcyjnego
- które są określone w poniższej tabeli:
 
  Zarządzenie Nr w sprawie wynagradzania.pdf (193kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 stycznia 2021, 12:42:26)
Podmiot udostępniający: urząd gminy Boniewo

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159