Zarządzenie nr 1/2021Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 5 stycznia 2021w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : Zmiana pokrycia dachowego na budynkach wielorodzinnych w miejscowościach Osiecz Mały i Osiecz Wielki

Zarządzenie nr 1/2021
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 5 stycznia 2021


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : Zmiana pokrycia dachowego na budynkach wielorodzinnych w miejscowościach Osiecz Mały i Osiecz Wielki


 
ZARZĄDZENIE NR 1/2021
z dnia 5 stycznia 2021 roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
   
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
Zmiana pokrycia dachowego na budynkach wielorodzinnych w miejscowościach Osiecz Mały i Osiecz Wielki
 
 
Zgodnie z art. 53 ust.2  i art. 55 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych   z 11 września 2019 r ( Dz. U. z 2019 poz. 2019.)  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych powołuję komisję przetargową w składzie :
 
 
§ 1
 
 
1.Zdzisława Bywalska         - przewodnicząca
2. Anna Kozłowska             -  sekretarz
3.  Paulina Mendelak           - członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  7 stycznia 2021  roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
  regulamin regulamin.docx (31kB) word
 
 
 
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 stycznia 2021, 12:38:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Boniewo

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147