Zarządzenie nr 46/2020Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 30 listopada 2020w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

Zarządzenie nr 46/2020
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 30 listopada 2020


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”


ZARZĄDZENIE NR 46/2020
z dnia  30 listopada 2020  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”


 
 
Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych   z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2019 poz. 1843ze zm. ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych , powołuję komisję przetargową.
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska     - przewodnicząca
2. Paulina Mendelak       -  sekretarz
3.Anna Kozłowska          -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  1 grudnia 2020  roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia. Regulamin-pracy-komisji-przetargowej-1.docx (34kB) word
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 grudnia 2020, 09:18:25)
Podmiot udostępniający: UG Boniewo

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 869