Zarządzenie nr 50/2020Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 18 grudnia 2020w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj określonych jako projekt „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami na terenie gminy Boniewo”

Zarządzenie nr 50/2020
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 18 grudnia 2020


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj określonych jako projekt „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami na terenie gminy Boniewo”


ZARZĄDZENIE NR 50/2020
z dnia  18 grudnia  2020 roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj określonych jako projekt „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami na terenie gminy Boniewo”
 
Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych   z 29 stycznia 2004 roku  ( Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.)  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych powołuję komisję przetargową w składzie :
 
 
§ 1
 
 
1.Zdzisława Bywalska         - przewodnicząca
2. Anna Kozłowska             -  sekretarz
3.  Paulina Mendelak           - członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  21 grudnia  2020  roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia. regulamin.docx (31kB) word
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 grudnia 2020, 09:15:53)
Podmiot udostępniający: UG Boniewo

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1363