Zarządzenie nr 31/2020Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 11 września 2020w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup fabrycznie nowego ,średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie

Zarządzenie nr 31/2020
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 11 września 2020


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup fabrycznie nowego ,średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie


ZARZĄDZENIE NR 31/2020
z dnia  11 września  2020 roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
 
Zakup fabrycznie nowego ,średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie
 
 
Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych   z 29 stycznia 2004 roku  ( Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.)  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych powołuję komisję przetargową w składzie :
 
 
§ 1
 
 
1.Zdzisława Bywalska         - przewodnicząca
2. Andrzej Wypijewski        - sekretarz
3. Ireneusz Górski                - członek
4. Piotr Osmólski                  -członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  14 września  2020  roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
 
  Regulamin regulamin.docx (31kB) word
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 września 2020, 10:35:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3414