Zarządzenie nr 28/2020Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 25 sierpnia 2020w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : Adaptacja Pomieszczeń Z Przeznaczeniem Na Zorganizowanie Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych na Działce oznaczonej Nr 152/3 W Miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo

Zarządzenie nr 28/2020
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 25 sierpnia 2020


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : Adaptacja Pomieszczeń Z Przeznaczeniem Na Zorganizowanie Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych na Działce oznaczonej Nr 152/3 W Miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo


ZARZĄDZENIE NR 28/2020
z dnia  25 sierpnia  2020  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
Adaptacja Pomieszczeń Z Przeznaczeniem Na Zorganizowanie Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych na Działce oznaczonej Nr 152/3 W Miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo
 

 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.))  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska         - przewodnicząca
2.Anna Kozłowska             -  sekretarz
3.Paulina Mendelak                -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  26 sierpnia  2020  roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia
 
Regulamin  regulamin.docx (31kB) word
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 sierpnia 2020, 10:48:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3703