Zarządzenie nr 22/2020Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 6 lipca 2020w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 22/2020
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 6 lipca 2020


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego


ZARZĄDZENIE NR 22/2020
z dnia  6 lipca 2020 roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
                             1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Łąki Markowe, Osiecz Wielki ,Bierzyn, Arciszewo
  2. Przebudowa drogi gminnej Grójczyk –Sułkówek
 
 
Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych   z 29 stycznia 2004 roku  ( Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.)  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych powołuję komisję przetargową w składzie :
 
 
§ 1
 
 
1.Zdzisława Bywalska         - przewodnicząca
2. Anna Kozłowska             -  sekretarz
3.  Grażyna Kwiatkowska    -  członek
 
 Komisja rozpocznie prace z dniem  8 lipca 2020  roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
 
  regulamin.docx (32kB) word
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 lipca 2020, 08:26:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205