Zarządzenie nr 35/07Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 31 grudnia 2007w sprawie w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boniewie

Zarządzenie nr 35/07
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 31 grudnia 2007


w sprawie w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boniewie


ZARZĄDZENIE Nr 35/07
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 31 grudnia 2007r.
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Boniewie

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz § 3 ust 2, § 7 ust.2 i 3 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Boniewie
z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1.
Powołać z dniem 1 stycznia 2008r. Panią Stanisławę Rybowską na
stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boniewie
na czas nieokreślony.

§ 2.
Warunki pracy i płacy zostaną określone w odrębnym dokumencie.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 stycznia 2008, 15:01:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6610