Zarządzenie nr 50/2019Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 17 grudnia 2019w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Boniewo 2020-2021

Zarządzenie nr 50/2019
Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 17 grudnia 2019


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Boniewo 2020-2021


 
ZARZĄDZENIE NR 50/2019
z dnia  17 grudnia   2019 roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
  
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Boniewo 2020-2021


 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych   z 29 stycznia 2004 roku  ( Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.)  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych powołuję komisję przetargową w składzie :
 
 
§ 1
 
 
1.Zdzisława Bywalska         - przewodnicząca
2. Anna Kozłowska              -  sekretarz
3.  Sylwia Szymańska            -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  18 grudnia   2019  roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.. regulamin.docx (31kB) word
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 stycznia 2020, 08:02:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3441