Zarządzenie nr 43/2019Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 14 listopada 2019w sprawie w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2020-2028.

Zarządzenie nr 43/2019
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 14 listopada 2019


w sprawie w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2020-2028.


 
ZARZĄDZENIE Nr 43/2019
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 14 listopada 2019 roku
     w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej   Gminy Boniewo na lata 2020-2028.
 
Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz.2020)                                                 
            Wójt Gminy Boniewo zarządza, co następuje:
§ 1.  Ustala się projekt budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 w formie projektu uchwały budżetowej w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami Nr 1                                    
 § 2. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2020 - 2028 w formie projektu uchwały w pełnej szczegółowości WPF i przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2
  § 3.  Projekt uchwały budżetowej podlega przedłożeniu Radzie Gminy Boniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
 
  § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
załączniki do pobranie zakładka budżet 2020
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 listopada 2019, 12:12:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2151