Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 20 września 2019w sprawie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Boniewo

Zarządzenie nr 32/2019
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 20 września 2019


w sprawie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Boniewo

ZARZĄDZENIE NR 32/2019

WÓJTA GMINY BONIEWO

z dnia 20 września 2019 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy BoniewoNa podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019 roku poz.902 i z 2017 roku poz. 1282)


zarządzam co następuje :§ 1. Ustalam regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Boniewie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Traci moc Regulamin wynagradzania z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Boniewo

 §3. Zarządzenie wchodzi w życie w ciągu 2 tygodni od podania go do wiadomości pracownikom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy z mocą obowiązującą od 01 października 2019 roku.

Załącznik do zarządzenia Nr 32/2019

Wójta Gminy Boniewo z dnia 20 września 2019 roku regulamin wynagradzania.odt (25kB) plikmetryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 września 2019, 09:38:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5787