Zarządzenie nr 13/2019Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewiczaz dnia 26 kwietnia 2019w sprawie w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2019 roku

Zarządzenie nr 13/2019
Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewicza
z dnia 26 kwietnia 2019


w sprawie w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2019 roku


Zarządzenie Nr 13/2019
Wójta Gminy Boniewo
 z dnia 26 kwietnia 2019roku                                                                                            
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2019 roku
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz  art. 37 ust. 1 pkt. 1  ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   (t.j.  Dz.U.  z roku 2017 poz. 2077, z roku 2018 poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z roku 2019 poz. 303, poz.326).
 Zarządzam, co następuje :
                                                   
§ 1
 
Podaję do publicznej wiadomości wykonanie budżetu Gminy Boniewo
 za I kwartał 2019 roku w zakresie :
-         zrealizowanych dochodów w wysokości      4.264.806,10 zł
                    w tym: dochody bieżące                  4.264.526,43 zł
                                 dochody majątkowe                      279,67 zł
-         zrealizowano wydatki na kwotę                   4.325.328,19 zł 
                    w tym:   wydatki bieżące                 4.228.206,87 zł
                                   wydatki majątkowe               97.121,32 zł   
-         wynik finansowy – deficyt                               - 60.522,09 zł
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 kwietnia 2019, 21:31:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2291