Zarządzenie nr 47/2018Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz z dnia 29 listopada 2018w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 47/2018
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 29 listopada 2018


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


 
ZARZĄDZENIE NR 47/2018
z dnia  29 listopada  2018  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 702.520 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
 
 
Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych   z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm. ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych , powołuję komisję przetargową.
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska     - przewodnicząca
2. Anna Grunt                  -  sekretarz
3.Aleksandra Woźniak         -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  30  listopada   2018 roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
  Regulamin Regulamin-pracy-komisji-przetargowej-1.docx (34kB) word
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 listopada 2018, 07:47:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3220