Zarządzenie nr 45/2018Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewiczaz dnia 14 listopada 2018w sprawie w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019-2029.

Zarządzenie nr 45/2018
Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewicza
z dnia 14 listopada 2018


w sprawie w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019-2029.


 
ZARZĄDZENIE Nr 45/2018
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 14 listopada 2018 roku
     w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej   Gminy Boniewo na lata 2019-2029.
 
Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (  Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z roku 2018  poz.62, poz. 1000, poz.1366, poz.1669 i poz. 1693)  Wójt Gminy Boniewo zarządza, co następuje:

§ 1.  Ustala się projekt budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 w formie projektu uchwały budżetowej w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami Nr1

§ 2. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019 - 2029 w formie projektu uchwały w pełnej szczegółowości WPF i przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 3.  Projekt uchwały budżetowej podlega przedłożeniu Radzie Gminy Boniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
 
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  zarządzenie oraz załącznik nr 1 Zarządzenie Nr 45.2018 projekt budżetu.doc (47kB) word załączniki  Projekt Uchwałt o WPF.doc (31kB) word Część opisowa do projektu na 2019 rok-- wydatki.doc (84kB) word   Objaśnienia do WPF na 2019.2029-1.doc (197kB) word   Projekt WPF . załącznik nr 1-2.pdf (3386kB) pdf   Projekt WPF.załacznik nr 2.pdf (158kB) pdf   część opisowa do projektu 2019 r.- DOCHODY.doc (51kB) word Zarządzenie.45.2018.2018-11-14.pdf (5855kB) pdf

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 listopada 2018, 19:08:37)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (18 listopada 2018, 18:17:27)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4703