Zarządzenie nr 42/2018Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 5 listopada 2018w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : Koordynacja projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego

Zarządzenie nr 42/2018
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 5 listopada 2018


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : Koordynacja projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego


 
ZARZĄDZENIE NR 42/2018
z dnia  5 listopada  2018  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
Koordynacja projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego
 
 
Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych   z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm. ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych , powołuję komisję przetargową.
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska     - przewodnicząca
2. Renata Pawłowska       -  sekretarz
3.Anna Kozłowska          -  członek
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  6 listopada   2018 roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
 
  Regulamin dalej (34kB) word
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 listopada 2018, 08:24:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4662