Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 27 września 2018w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 32/2018
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 27 września 2018


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego


ZARZĄDZENIE NR 32/2018
z dnia  27 września  2018  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
1.      Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego
2.     
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych   z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm. ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych , powołuję komisję przetargową.
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska     - przewodnicząca
2. Anna Grunt                  -  sekretarz
3.Anna Kozłowska          -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  28 września  2018 roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
  Regulamin pobierz (34kB) word
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 września 2018, 14:12:26)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (28 września 2018, 09:44:47)
Zmieniono: korekta zadania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3934