Zarządzenie nr 26/2018Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 31 sierpnia 2018w sprawie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie

Zarządzenie nr 26/2018
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 31 sierpnia 2018


w sprawie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie

ZARZĄDZENIE NR 26/2018
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 31 sierpnia 2018r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 63 ust.13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018r. , poz. 996 ze zm.)

z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1. W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie powierzam pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie Wicedyrektorowi – Panu Zbigniewowi Łuczakowi.

§ 2. Pełnienie obowiązków, o których mowa w § 1, powierza się na okres od 1 września 2018r. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2019r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 sierpnia 2018, 08:50:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4265