Zarządzenie nr 17/2018Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewiczaz dnia 22 czerwca 2018w sprawie w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Boniewo

Zarządzenie nr 17/2018
Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewicza
z dnia 22 czerwca 2018


w sprawie w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Boniewo


ZARZĄDZENIE Nr 17/2018
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 22 czerwca 2018 roku
 
w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych
w infrastrukturze komunalnej w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Boniewo . 
 
         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994, poz. 1000 ) oraz art. 19 ust. 2, pkt 1 ustawy   z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 209, poz. 1566)  z a r z ą d z  a m, co następuje:
                                                               § 1
Powołuję komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Boniewo  w składzie:
- Teresa Zielińska - przewodnicząca komisji
- Zofia Boratyńska -  członek komisji
- Marcin Podlaski - członek komisji
 
 § 2
Celem komisji jest dokonanie wizji lokalnej w terenie, oszacowanie strat powstałych w infrastrukturze komunalnej. Zadania komisji:
a) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie,
b) zidentyfikowanie obszarów i miejsc dotkniętych zdarzeniem,
c) ustalenie powstałych strat i określenie w infrastrukturze komunalnej,
d) sporządzenie protokołu strat powstałych w infrastrukturze komunalnej.
 
 § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                       Wójt
                                                                                   mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 lipca 2018, 18:03:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2211