Zarządzenie nr 16/2018Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewiczaz dnia 18 czerwca 2018w sprawie w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru końcowego robót budowlanych w zakresie części I operacji pn. „ budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowie sieci wodociągowej-budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo.

Zarządzenie nr 16/2018
Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewicza
z dnia 18 czerwca 2018


w sprawie w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru końcowego robót budowlanych w zakresie części I operacji pn. „ budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowie sieci wodociągowej-budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo.


Zarządzenie Nr 16/2018
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 18 czerwca 2018 roku
 
 
 
w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru końcowego robót budowlanych  w zakresie             
 
części I operacji pn. „ budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice   oraz przebudowie  sieci wodociągowej-budowa węzłów wodociągowych  na istniejących rurociągach w gminie Boniewo.
 
Na podstawie parg. 15 ust. 1 Umowy Nr ZPiPF.ROW.2.2018  zawartej w dniu 24 stycznia 2018 roku pomiędzy Gminą Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo, reprezentowaną przez Wójta Gminy Boniewo, a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa  Baruchowo 54, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu,
 
§ 1
 
powołuję Komisję odbioru robót budowlanych w składzie :
 
1.  Adam Ciesielski             -   przewodniczący Rady Gminy Boniewo
2.  Małasiak Włodzimierz    -   konserwator sieci wodociągowej
 
§ 2
 
Komisja rozpocznie prace  w dniu 18 czerwca 2018 roku.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w formie elektronicznej  na stronie internetowej Gminy Boniewo.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 czerwca 2018, 09:58:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2080