Zarządzenie nr 12/2018Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 8 maja 2018w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sułkówek

Zarządzenie nr 12/2018
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 8 maja 2018


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sułkówek


ZARZĄDZENIE NR 12/2018
z dnia  4 maja 2018  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na :
   
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sułkówek


 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm. ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych powołuje komisję przetargową w składzie :
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska     - przewodnicząca
2.Aleksandra Woźniak     -  sekretarz
3.Anna Kozłowska          -  członek
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  8 maja   2018 roku.
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
  regulamin Regulamin-pracy-komisji-przetargowej-1.docx (34kB) word
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 maja 2018, 08:05:35)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (16 maja 2018, 13:40:26)
Zmieniono: korekta daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1865