Zarządzenie nr 48/2017wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 12 grudnia 2017w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 48/2017
wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 12 grudnia 2017


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


 
ZARZĄDZENIE NR 48/2017
z dnia  12 grudnia  2017  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały , budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo.
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych   z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 poz. 1579  .)  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot progowych , powołuję:
 
§ 1
 
Komisję przetargową w składzie :
 
1.Zdzisława Bywalska     - przewodnicząca
2.Anna  Grunt                -  sekretarz
3.Renata Pawłowska       -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  15 grudnia  2017 roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
 
  regulamin Regulamin-pracy-komisji-przetargowej.docx (34kB) word
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 stycznia 2018, 10:46:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4969