Zarządzenie nr 43/2017 Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 28 listopada 2017w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.585.000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Zarządzenie nr 43/2017
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 28 listopada 2017


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.585.000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek


 
ZARZĄDZENIE NR 43/2017
z dnia  28 listopada 2017 roku
WÓJTA GMINY BONIEWO  
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na :  
Udzielenie kredytu  długoterminowego w kwocie 1.585.000  PLN  z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 poz. 1579)  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska         - przewodnicząca
2.Aleksandra Woźniak          -  sekretarz
3.Anna Grunt                          -  członek
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  30 listopada 2017 roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
 
 
  regulamin dalej (31kB) word
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 grudnia 2017, 07:55:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5098