Zarządzenie nr 28/2017Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 5 września 2017w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 28/2017
Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 5 września 2017


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


 
ZARZĄDZENIE NR 28/2017
z dnia  5 września  2017   roku
WÓJTA GMINY BONIEWO 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
1.      Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żurawice, Osiecz Wielki
2.      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiecz Mały

 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych   z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 poz. 1579z późn.zm.)  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot progowych , powołuję:
 
§ 1
 
Komisję przetargową w składzie :
 
1.Zdzisława Bywalska             - przewodnicząca
2.Renata Pawłowska                     -  sekretarz
3.Aleksandra Woźniak                -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  6 września  2017 roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia. dalej (34kB) word
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 września 2017, 13:37:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1966