Zarządzenie nr 21/2017Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz z dnia 27 lipca 2017w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Budowa garażu konstrukcji stalowej w miejscowości Boniewo

Zarządzenie nr 21/2017
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 27 lipca 2017


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Budowa garażu konstrukcji stalowej w miejscowości Boniewo


ZARZĄDZENIE NR 21/2017
z dnia  27 lipca  2017   roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 Budowa garażu konstrukcji stalowej w miejscowości Boniewo
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych   z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn.zm.)  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot progowych , powołuję:
 
§ 1
 
Komisję przetargową w składzie :
 
1.Zdzisława Bywalska              - przewodnicząca
2.Anna  Grunt                           -  sekretarz
3.Aleksandra Woźniak                -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  7 czerwca 2017 roku
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
  regulamin dalej (35kB) word
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 sierpnia 2017, 14:29:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1896