Zarządzenie nr 40/2016Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczz dnia 23 września 2016w sprawie sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego robót budowlanych inwestycji p „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąki Wielkie oraz Janowo „

Zarządzenie nr 40/2016
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 23 września 2016


w sprawie sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego robót budowlanych inwestycji p „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąki Wielkie oraz Janowo „

ZARZĄDZENIE NR  40/2016
       z dnia 23 wrzesień 2016 roku

  w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego robót budowlanych   inwestycji pn.
             „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąki Wielkie oraz Janowo „
 
Na podstawie par.15 ust. 6 umowy  Nr ZPiPF.5.2016 z dnia 1 kwietnia 2016   roku pomiędzy Gminą Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo  a Konsorcjum  Lider Molewski sp. z o.o. Ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek
Partner  INVEST DEVELOPMENT sp. z o.o.Ul. Kaliska 1187-860 Chodecz
powołuję:
  § 1
 
  komisję odbioru robót budowlanych w składzie :
 
 1.Marek  Klimkiewicz
 2.  Rafał Skorupa  


 § 2
 
Komisja rozpocznie prace w dniu  27 września  2016  roku.
 
§ 3
 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo  przyjęty oraz  w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Boniewo.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 września 2016, 12:20:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3378