Zarządzenie nr 39/2016Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczz dnia 18 sierpnia 2016w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Termomodernizacja budynku urzędu gminy Boniewo

Zarządzenie nr 39/2016
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 18 sierpnia 2016


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Termomodernizacja budynku urzędu gminy Boniewo


 
ZARZĄDZENIE NR 39/2016
z dnia  18 sierpnia 2016  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
  
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :  
 
Termomodernizacja budynku urzędu gminy Boniewo
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn.zm.)  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska         - przewodnicząca
2.Anna Kozłowska               -  sekretarz
3.Aleksandra Woźniak          -  członek
 
   
Komisja rozpocznie prace z dniem  19 sierpnia 2016    roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
  regulamin dalej (89kB) word
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 sierpnia 2016, 07:43:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3276