Zarządzenie nr 13/2014Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczz dnia 9 kwietnia 2014w sprawie sprawie wprowadzenia zasad przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektu „Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych „ nr POKL.09.01.02 -04-011/12

Zarządzenie nr 13/2014
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 9 kwietnia 2014


w sprawie sprawie wprowadzenia zasad przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektu „Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych „ nr POKL.09.01.02 -04-011/12


ZARZĄDZENIE NR 13/2014                       
z dnia  9 kwietnia  2014  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
W sprawie wprowadzenia zasad przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektu „Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych „ nr  POKL.09.01.02 -04-011/12
 
 
Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.1591 ze zmianami) zarządzam , co następuje :
 
§ 1
 
Przyjmuje się zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia projektu „Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych „ nr  POKL.09.01.02 -04-011/12
 
Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Działanie : Poddziałanie : 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolne
 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 kwietnia 2016, 13:49:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2384