Zarządzenie nr 22/2016Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczz dnia 29 kwietnia 2016w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grójec, Sułkówek, Otmianowo, Grójczyk

Zarządzenie nr 22/2016
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 29 kwietnia 2016


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grójec, Sułkówek, Otmianowo, Grójczyk


 
ZARZĄDZENIE NR 22/2016
z dnia  29 kwietnia   2016  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
  
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
  Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grójec, Sułkówek, Otmianowo, Grójczyk
 
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 poz. 2164)  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska         - przewodnicząca
2.Anna Grunt                        -  sekretarz
3.Aleksandra Woźniak          -  członek
 
 Komisja rozpocznie prace z dniem  4 maja  2016    roku.
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
 
  Regulamin komisji dalej (89kB) word
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 kwietnia 2016, 13:43:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1434