Zarządzenie nr 50/2015Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 12 listopada 2015w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Boniewo 2016-2017

Zarządzenie nr 50/2015
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 12 listopada 2015


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Boniewo 2016-2017


 
ZARZĄDZENIE NR  50/2015
z dnia  12 listopada  2015  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Boniewo 2016-2017 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
Dz.U., z 2013 ,poz.907 z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska      - przewodnicząca
2. Andrzej Kosmalski        -  sekretarz
3.Anna Kozłowska             -   członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  13 listopada  2015 roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 listopada 2015, 18:16:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1915