Zarządzenie nr 45/2015Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 16 października 2015w sprawie w sprawie odwołania Komisji ds. odbioru końcowego i oddania do użytkowania inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe-Sieroszewo”

Zarządzenie nr 45/2015
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 16 października 2015


w sprawie w sprawie odwołania Komisji ds. odbioru końcowego i oddania do użytkowania inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe-Sieroszewo”


 
                                                   ZARZĄDZENIE NR 45/2015
                                            z dnia 16  października 2015 roku
 
 
 
w sprawie odwołania Komisji ds. odbioru końcowego i oddania do użytkowania inwestycji pn.  „Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe-Sieroszewo”
 
Na podstawie art.30 ust.1 i art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym Dz.U. z 2015 roku poz. 1515  
 
§ 1
 
Odwołuję powołaną Zarządzeniem nr 44/2015 komisję odbioru robót budowlanych w składzie :
 
 1.Marek Klimkiewicz   
 2. Jan Szelągowski     
 3. Zdzisława Bywalska  
 

§  2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo  przyjęty oraz  w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Boniewo.

   
§ 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 44/2015 z 16 października 2015 roku.
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 listopada 2015, 13:45:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1998